Schouten: meetmethode over stikstof klopt, maar het moet verfijnder

Minister Schouten vindt de onderzoeksmethoden waarop het RIVM de berekeningen over de uitstoot van stikstof baseert "het beste wat we nu hebben". Ze gaat ervan uit dat de modellen van het RIVM kloppen, en ze benadrukt dat die gebaseerd zijn op wetenschappelijke inzichten, maar Schouten wil wel meer meetpunten. Boeren zijn kritisch over de rekenmethoden van het RIVM en ook Kamerleden spreken van een "gebrek aan transparantie" en zetten vraagtekens bij de manier waarop wordt gemeten. Schouten vindt dat er pogingen moeten worden gedaan om meer gegevens te verzamelen. Of die uitbreiding gevolgen heeft voor de berekeningen van het RIVM weet...

Lees het hele artikel op NOS.nl »