De seksuele bevrijding wijst ons op de ontoepasselijkheid van de genitale groet

17-04-2018 | 10:13 | Bron: Trouw.nl

Bij Montaigne lees ik iets over de wijsgeer Pasicles van Thebe die eens bij iemand tot wie hij zich wendde zijn hand op diens geslachtsdelen legde in plaats van op zijn knieën, zoals in die contreien kennelijk de gewoonte was.

 

 

Lees het hele artikel op Trouw.nl »